Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Statistické údaje

10.04.2008 21:52


Počet obyvatel k 1.3.2001 469
Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001 věk:0-14 17,5 %
věk:15-59 63,1 %
věk:60+ 19,4 %
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001 muži 48,2 %
ženy 31,5 %
celkem 39,2 %
z počtu pracujících pracoviště v jiné obci ČR 77,7 %
Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001 česká 72,9 %
moravská 0,0 %
slezská 2,1 %
slovenská 0,9 %
německá 0,2 %
polská 21,5 %
romská 0,0 %
ostatní a nezj. 2,3 %
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 bez vyznání 17,1 %
věřící 78,3 %
nezjištěno 4,6 %
Domovní a bytový fond k 1.3.2001 domy celkem 166
neobydlené 24,7 %
byty celkem 194
neobydlené 21,6 %
Cizinci k 1.3.2001 z celk. počtu obyvatel 0,6 %
Rozloha obce, struktura pozemků výměra [ha] 1348
zemědělská půda 16,4 %
lesní pozemky 73,5 %
vodní plochy 0,9 %
zastav. plocha 0,8 %
ostatní plocha 8,4 %
 
 
Oficiální stránky obce Řeka © 2021 | poslední aktualizace: 21.09.2020 13:35