Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

Nový systém značení popelnic


21.02.2007 16:02 Vážený pane, vážená paní,

v rámci zpřehledňování systému sběru a svozu odpadů, jak i upřesňování evidence a následné fakturace za provedené služby, zahájíme v roce 2007 nový systém značení odpadových nádob nálepkami s platností na 1 rok.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., na vlastní náklady vyrobí nálepky s označením příslušného roku platnosti, svozové firmy a četnosti svozu (viz. příloha). Tyto nálepky budou, v množství vycházejícím z evidence, předány jednotlivým obcím. K nálepkám bude obcím dodán seznam obsahující adresní údaje jednotlivých stanovišť (jméno a adresa plátce, typ nádoby a četnost svozu).

Občané si budou moci nálepky vyzvednout na obecním/městském úřadu. Obec předá jednotlivým plátcům nálepky podle četnosti a zaznamená do přiloženého jmenného seznamu předání nálepky včetně příslušné četnosti. Po předání všech nálepek zašle obec vyplněný a upravený seznam spol. Nehlsen Třinec, s.r.o., která provede změny ve své evidenci.

Všichni občané by si měli vyzvednout nálepky a označit nádoby do konce února 2007. Po tomto termínu nebude odpad z neoznačených nádob vyvážen. V případě obcí, kde jsou nádoby v nájmu, budou neoznačené nádoby svezeny do spol. Nehlsen.

Tímto způsobem bude jednou ročně provedena inventura nádob v obcích a budou eliminovány nádoby, které si občané přistavili nad rámec uvedený ve vyhlášce, a za které jsou obcím účtovány svozy.

Pro zajištění informovaností všech občanů, je nutné výše uvedenou změnu otisknout v místním tisku (Hutník, Horizont), dále prezentovat na webových stránkách jednotlivých obcí, měst a spol. Nehlsen Třinec, s.r.o. V případě, že v obcích vychází občasníky, je vhodné sdělit změnu systému i touto formou.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na tel. čísle 602 572 678, 558 325 904 nebo e-mailem na adrese david.rucki@nehlsen.cz

S pozdravem,
Ing. David Rucki
ved. prov. svozu odpadu

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
U tohoto poplatku dochází od 01. 01. 2007 ke zvýšení ze 420 Kč na 440 Kč na osobu ročně. Ke zvýšení poplatku došlo vlivem zvýšení cen skládkovného za nebezpečný i komunální odpad.
Jelikož obec má určitý zdroj příjmu za odprodej separovaného odpadu, hrozí omezení tohoto příjmu při omezení třídění odpadu občany.
 
Oficiální stránky obce Řeka © 2021 | poslední aktualizace: 21.09.2020 13:35