Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

SMS informace v obci Řeka

08.07.2009 06:50
 
 

Obecní Úřad Řeka nabízí občanům a firmám

03.04.2007 09:59

Obecní Úřad Řeka nabízí občanům a firmám prostory v Kulturním domě v Řece,
kde se nachází dva propojené sály , včetně nové kuchyně a příslušenství .
Zde si můžete uspořádat semináře , taneční a sportovní kurzy , oslavy ,svatby, plesy atd. …

Cena za pronájem sálu :
pro neziskové organizace
školy, zájmové kroužky apod.) činí 300,- Kč
pro ostatní 600,- Kč
Cena za pronájem kuchyně : 150,- Kč

plus spotřebovaná el.energie a plyn .

Zájemci mohou kontaktovat
správce KD OÚ v Řece – 558 69 46 52

 
 

Nový systém značení popelnic

21.02.2007 16:02

Vážený pane, vážená paní,

v rámci zpřehledňování systému sběru a svozu odpadů, jak i upřesňování evidence a následné fakturace za provedené služby, zahájíme v roce 2007 nový systém značení odpadových nádob nálepkami s platností na 1 rok.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., na vlastní náklady vyrobí nálepky s označením příslušného roku platnosti, svozové firmy a četnosti svozu (viz. příloha). Tyto nálepky budou, v množství vycházejícím z evidence, předány jednotlivým obcím. K nálepkám bude obcím dodán seznam obsahující adresní údaje jednotlivých stanovišť (jméno a adresa plátce, typ nádoby a četnost svozu).

Občané si budou moci nálepky vyzvednout na obecním/městském úřadu. Obec předá jednotlivým plátcům nálepky podle četnosti a zaznamená do přiloženého jmenného seznamu předání nálepky včetně příslušné četnosti. Po předání všech nálepek zašle obec vyplněný a upravený seznam spol. Nehlsen Třinec, s.r.o., která provede změny ve své evidenci.

Všichni občané by si měli vyzvednout nálepky a označit nádoby do konce února 2007. Po tomto termínu nebude odpad z neoznačených nádob vyvážen. V případě obcí, kde jsou nádoby v nájmu, budou neoznačené nádoby svezeny do spol. Nehlsen.

Tímto způsobem bude jednou ročně provedena inventura nádob v obcích a budou eliminovány nádoby, které si občané přistavili nad rámec uvedený ve vyhlášce, a za které jsou obcím účtovány svozy.

Pro zajištění informovaností všech občanů, je nutné výše uvedenou změnu otisknout v místním tisku (Hutník, Horizont), dále prezentovat na webových stránkách jednotlivých obcí, měst a spol. Nehlsen Třinec, s.r.o. V případě, že v obcích vychází občasníky, je vhodné sdělit změnu systému i touto formou.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na tel. čísle 602 572 678, 558 325 904 nebo e-mailem na adrese david.rucki@nehlsen.cz

S pozdravem,
Ing. David Rucki
ved. prov. svozu odpadu

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Poplatek za provoz systému shromažďování sběru,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
U tohoto poplatku dochází od 01. 01. 2007 ke zvýšení ze 420 Kč na 440 Kč na osobu ročně. Ke zvýšení poplatku došlo vlivem zvýšení cen skládkovného za nebezpečný i komunální odpad.
Jelikož obec má určitý zdroj příjmu za odprodej separovaného odpadu, hrozí omezení tohoto příjmu při omezení třídění odpadu občany.
 
 

Výpisy z rejstříku trestů

21.02.2007 14:30
 
pdf.png
 

Ministerstvo zemědělství spustilo kampaň k zániku povolení k odběru a vypouštění vod

12.02.2007 09:50
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Volby

01.11.2006 17:00
 
pdf.png
 

21.10.2006 18:35
 
 

Úřední hodiny

05.08.2005 16:16

Pondělí a středa: od 8:00 do 17:00
tel. 558 694 652 (sekretariát)
tel. 558 637 305 (starosta)
 
 
Oficiální stránky obce Řeka © 2021 | poslední aktualizace: 21.09.2020 13:35