Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty
zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


16.12.2015 18:24 Upozorňujeme na změnu výše poplatku za odpad!!!
Od ledna 2015 je výše poplatku stanovena na 580,-- Kč na poplatníka.
Poplatek je možno zaplatit bezhotovostně převodem na běžný účet číslo: 35-1682055379/0800,
jako variabilní symbol uvádějte číslo nemovitosti.
 
Oficiální stránky obce Řeka © 2021 | poslední aktualizace: 21.09.2020 13:35