Obecní úřad ŘEKA
Řeka čp. 73
739 55 Smilovice
tel: 558 694 652,558637305
email: obecreka@cbox.cz


informace pro turisty

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

16.12.2015 18:24 (platnost do: 31.12.2020)

Upozorňujeme na změnu výše poplatku za odpad!!!
Od ledna 2015 je výše poplatku stanovena na 580,-- Kč na poplatníka.
Poplatek je možno zaplatit bezhotovostně převodem na běžný účet číslo: 35-1682055379/0800,
jako variabilní symbol uvádějte číslo nemovitosti.
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

05.02.2015 11:59
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška1/2012

13.02.2013 14:30
 
pdf.png
 

Nařízení obce Řeka 1/2012 (vymezení placených parkovacím míst)

16.11.2012 14:09 (platnost do: 31.12.2030)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Řeka © 2021 | poslední aktualizace: 21.09.2020 13:35